Her er bladet fjernet efter farven er tørret helt ind.