Cyklen med surfboardet og det grønne er kommet på.